مزايا و محدوديت هاي اتوكلاوهاي پلاسما

با توجه به حالت‌هاي مختلف استريل مي توان به سادگي نتيجه گرفت كه استريل با روش پلاسما تميز ترين و ايمن ترين روش استريل در دماي پايين است.

 هم پراكسيد هيدروژن و هم محصولات حاصل از استريل مطلقا هيچ‌گونه اثر سمي بر روي اپراتور و بيمار ندارند. روي وسايل نيز مانند فرمالدئيد يا اتيلن اكسايد هيچ گونه ماده سمي باقي نمي ماند و همچنين هيچ گونه خطر زيست محيطي نيز به وجود نمي آيد.
از طرف ديگر، دستگاه هاي پلاسما سريع ترين نوع استريل را در درجه حرارت پايين پيشنهاد مي دهند. يك سيكل كامل  اين دستگاه ها بسته به حجم چمبر بين 28 تا 75 دقيقه بيشتر به طول نمي انجامد. درجه حرارت اتوكلاو پلاسما پايين تر از فرمالدئيد و در حد اتيلن اكسايد و بين 45 تا 55 درجه سانتي گراد بوده و عمر محصولات پليمري در اثر استريل با اين  دما بسيار بيشتر از انواع ديگر استريل است و در نتيجه از نظر اقتصادي مقرون به صرفه تر است. در عين حال به علت اين دماي پايين استريل، وسايل را مي توان بلافاصله پس از استريل از چمبر خارج كرد و استفاده كرد. نكته ديگر تاثير گذار بر اين قضيه غير سمي بودن استريل با پلاسما است كه بر خلاف ساير روش ها محصولات استريل شده نيازي به پاك شدن مواد سمي از روي خود ندارند و اين مسئله نه تنها يك سيكل اضافي را در مقايسه با ساير اتوكلاوها براي روبيدن مواد سمي كم مي كند و درنتيجه زمان استريل را پايين مي آورد كه خود منجر به استفاده از وسايل بلافاصله پس از استريل مي شود.
از ديگر مزاياي مهم استفاده از اين دستگاه ها كاربرد راحت آن ها است چرا كه هيچ نيازي به وسايل جانبي مثل لوله كشي يا سيستم تهويه ندارند و محصولات استريل در آن كه بسيار مفيد نيز هستند(مثل اكسيژن) در محيط رها مي شوندو در واقع نه تنها محيط را آلوده نمي كنند بلكه آن را از آلودگي پاك مي كنند.  
راحتي كاربرد دستگاه هاي پلاسما در اين نكته نيز نهفته است كه براي به كار انداختن اين دستگاه ها  تنها به جريان برق نياز است. بدين معنا كه مانند يك يخچال به برق زده شده و شروع به كار مي كنند. اين مسئله استفاده از آن ها را براي حتي پرسنل آموزش نديده بسيار راحت مي‌كند.
در عين حال كه به علت خطراتي كه براي سلامت انسان دارند و همچنين نياز به لوله كشـي و ابعـاد بـزرگ دستگـاه هـاي فـرمـالـدئيـد و اتيلن اكسايد، قرار گرفتن آن ها در مطب‌هاي شخصي غير ممكن است، اتوكلاو پلاسما در سايز هاي كوچك  مي تواند در مطـب هـايـي كه اعمال جراحي مثل جراحي فك و صورت يا مراكز دندانپزشكي يا اتاق‌هاي عمل چشم به راحتي قرار گرفته و باعث صرفه جويي اقتصادي قابل توجهي براي پزشك جراح شوند.
علاوه بر تمام اين نكات برخورداري از تاييديه هاي بين المللي مانند استاندارد اروپا، انواع استانداردهاي مهم  EN و مهم تر از همه تاييديه FDAمشخص كننده اطمينان لازم براي اين محصولات  است.
اصلي ترين محدوديت اتوكلاوهاي پلاسما در ميزان نفوذ اين ماده در لومن هاي باريك با طول بلند خلاصه مي شود. در كنار دستگاه پلاسما جدول استانداردي داده مي‌شود كه بر اساس آن محدوده عملكرد پلاسما مشخص مي شود. از روي اين جدول مي توان ديد كه يك لومن با يك قطر مشخص يا طول مشخص، بايد حداقل چه طول يا قطري داشته باشد كه دستگاه بتواند آن را استريل كند.


1 سال پیش
اتوکلاو پلاسما