ضدعفونی کننده هوا

این دستگاه با عبور هوا از روی فیلترها ذرات معلق را فیلتر کرده و با عبور این هوا از مولد های یو وی هوا کاملا ضدعفونی می کند.

25