مقدمه ای بر مهندسی بافت قلب: رگ مصنوعی

نویسنده: مهندس احسان درخشان نيا

امروزه بيماري هاي قلبي مهمترين دليل مرگومير در سرتاسر جهان خصوصاً در کشورهاي پيشرفته هستند. روش هاي متداول درمان سکته قلبي، دارو درماني، عمل جراحي و پيوند است. اما همواره مسئله اي که در اين زمينه مطرح بوده کمبود فرد اهداکننده است. اخيراً مهندسي بافت قلب به عنوان درماني براي بيماران مبتلا به نارسايي قلبي توجه زيادي را به خود جلب کرده است. مهندسي بافت قلب روشي درماني است که هدف آن تقليد بافت قلب و ساخت بافت جديد به منظور ترميم، جايگزيني يا بهبود عملکرد بافت آسيبديده است. به عنوان مثال عامل اصلي مرگومير در ايران طبق اعلام سايت جهاني اميد به زندگي، گرفتگي عروق کرونر است. متاسفانه بسياري از بيماراني که از بيماريهاي قلبي عروقي رنج ميبرند به دليل بيماري هاي همزمان ديگر، رگ کافي براي پيوندزدن ندارند و مجبور به استفاده از رگ مصنوعي هستند. ازاينرو نياز جامعه پزشکي به ساخت رگي مصنوعي با کمک مهندسي بافت است تا بتواند در شرايط قلب کار کند.


3 سال پیش
شفا صنعت